Könyvtár

Intézményvezető: Molnár Barna

Cím: 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 146.
Telefon: 56/481-017
E-mail: konyvtar@fegyvernek.hu

Könyvtárhasználati Szabályzat (pdf)

Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök-péntek: 9.00 - 17.00
Szerda: 12.00 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: zárva

Hogyan tudsz beiratkozni?
Ha még nem vagy 16 éves, akkor ingyen iratkozhatsz be könyvtárunkba. Ezt úgy teheted meg, hogy a szülő, vagy gondviselő anyagi felelősséget vállal érted, az ő írásos engedélye szükséges a beiratkozásodhoz. Miután beiratkoztál, kapsz egy olvasójegyet. A könyvtárból csak olvasójeggyel vihetsz ki könyvet, ezért ha szeretnél kölcsönözni, akkor hoznod kell magaddal!
Az olvasójegyed a beiratkozástól számított 1 évig érvényes, majd ezt évente meg kell újítanod.

Mi vár Rád, ha ellátogatsz a Könyvtárba?
Könyvválasztás:
A legkisebbeket verses-, képes- és mesekönyvek várják
A kamaszokat ifjúsági-, történelmi, kalandos regények
A tudományok iránt érdeklődő gyerekek pedig megtalálhatják az ismeretterjesztő könyveket
Kölcsönzés:
A könyveket 3 hétre kölcsönözheted ki. A kölcsönzési határidőt be kell tartanod, mert a könyvtári könyveket mások is kereshetik. Háromszor kérheted a könyv hosszabbítását, de csak akkor, ha más olvasó nem jegyeztette elő azt a könyvet, ami épp Nálad van.
Olvasóterem:
Az itt található könyveket helyben lehet használni.
Folyóiratok:
A könyvek mellett ifjúsági magazinokat és folyóiratokat is találsz a könyvtárban, amelyeket kikölcsönözhetsz, illetve helyben is olvashatsz.
Fénymásolás:
Ha olyan információra bukkantál, amit az olvasóteremben található könyvekben találtál meg, akkor térítés ellenében fénymásolatot kérhetsz róla a könyvtárostól.
Számítógép-használat:
A gyermekkönyvtárban és a kölcsönzőteremben egyaránt van lehetőség internetezésre, valamint igény szerint nyomtathatsz is térítés ellenében.
Könyvtári órák:
Mindig örömmel fogadjuk az óvodások, a napközis csoportok és az iskolai osztályok látogatását. A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk.

Látogatójegy:
A könyvtár látogatásához látogatójegy szükséges, aminek a kiváltása kötelező, de térítésmentes. Regisztrált látogatóinknak a dokumentumok helyben használata ingyenes: folyóiratok olvasása, könyvtári számítógépes katalógus használata. Térítés ellenében az Internet szolgáltatása látogatójeggyel igénybe vehető.

Olvasójegy:
Aki könyvtári dokumentumot szeretne kölcsönözni, annak érvényes olvasójeggyel kell rendelkeznie. A beiratkozási díjakról és kedvezményekről a Könyvtárhasználati Szabályzatban tájékozódhat.

Könyvkölcsönzés:
A könyvek kölcsönzési ideje 3 hét. A kölcsönzési határidő háromszor meghosszabbítható a dokumentum keresettségétől függően.

Hangzó anyagok és filmkölcsönzés:
A CD, DVD, videokazetta, kölcsönzési ideje 2 nap.

Folyóirat-kölcsönzés:
Folyóiratok kölcsönzési ideje 5 nap.

Internethasználat:
60 percet meg nem haladó időszakonként: 200 Ft
30 percet meg nem haladó időszakonként: 100 Ft

Nyomtatás:
A/4, fekete-fehér: 30 Ft/oldal
A/4, színes, 50% telítettség: 100 Ft/oldal
A/4, színes, teljes oldal: 200 Ft/oldal

Fénymásolás:
A/4 oldal: 30 Ft
A/3 oldal: 45 Ft

Egyéb szolgáltatások:
Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft
Szkennelés: 20 Ft/oldal
Könyvkölcsönzés
Folyóirat-kölcsönzés
Videokazetta-kölcsönzés
CD-kölcsönzés
Helyben olvasás
Könyvtárközi kölcsönzés

A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárának küldetésnyilatkozata

Könyvtárunk helyi feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, melynek feladata az, hogy minden érdeklődő számára egyenlő eséllyel biztosítsa a feltételeket az információhoz való szabad hozzáféréshez, és a színvonalas szórakozáshoz.
Könyvtárunk célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival a város szellemi életének, információs központja legyen.
A gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével, más könyvtárak szolgáltatásainak igénybe vételével támogatja a városban a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását hozzájárul a kulturális, művészeti tevékenységekben való részvételhez a város természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését a korszerű információs szolgáltatás biztosítását a szabadidő hasznos eltöltését
A fenti célok elérése és a feladatok megvalósítása érdekében könyvtárunk az állományát gyarapítja, és feltárja a korszerű elektronikus eszközök segítségével fejleszti az intézmény tájékoztató, és információs szolgáltatásait tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

A nyilatkozatot Fegyvernek Város Önkormányzata 10/2014.(I.30.) számú határozatával jóváhagyta és 2014. február 1. napjától hatályba lép.

Fegyvernek, 2014. január 30.