Küldetésnyilatkozat

 
A FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRÁNAK KÜLDETÉSNYILATKOZATA
 
Könyvtárunk helyi feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, melynek feladata az, hogy minden érdeklődő számára egyenlő eséllyel biztosítsa a feltételeket az információhoz való szabad hozzáféréshez, és a színvonalas szórakozáshoz.
 
Könyvtárunk célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival a város szellemi életének, információs központja legyen.
 
A gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével, más könyvtárak szolgáltatásainak igénybe vételével támogatja a városban a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását hozzájárul a kulturális, művészeti tevékenységekben való részvételhez a város természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését a korszerű információs szolgáltatás biztosítását a szabadidő hasznos eltöltését
 
A fenti célok elérése és a feladatok megvalósítása érdekében könyvtárunk az állományát gyarapítja, és feltárja a korszerű elektronikus eszközök segítségével fejleszti az intézmény tájékoztató, és információs szolgáltatásait tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.
 
A nyilatkozatot Fegyvernek Város Önkormányzata 10/2014.(I.30.) számú határozatával jóváhagyta és 2014. február 1. napjától hatályba lép.
 
Fegyvernek, 2014. január 30.
Share